Công ty tư vấn Luật Hùng Sơn

Dịch vụ tư vấn luật hôn nhân và gia đình: Thủ tục ly hôn.

Mọi hoạt động kinh doanh, mọi ý tưởng, mọi chiến lược đều gắn liền với tính pháp lý, và trên hết, Luật Hùng Sơn cũng hiểu rằng cần phải kiểm soát tốt các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình này. các hoạt động kinh doanh. Lúc này, có rất nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp, hoặc thuê nhân viên pháp lý, hoặc thuê một đơn vị pháp lý độc lập để được tư vấn thường xuyên. Mỗi hình thức đều có những ưu nhược điểm riêng nhưng lựa chọn hình thức tư vấn pháp luật thông thường vẫn là một lựa chọn thông minh.

Đến với Luật Hùng Sơn, khi khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi thường xuyên, với nguồn lực dồi dào, Luật Hùng Sơn sẽ là người đại diện theo pháp luật của khách hàng, giúp xem xét các giao dịch, yêu cầu pháp lý và tư vấn bằng email hoặc tin nhắn cho khách hàng, đề xuất giải pháp. như ước tính và khuyến nghị các rủi ro và thiệt hại mà khách hàng có thể gặp phải.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của Công ty Luật Hùng Sơn bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc sau:

Tư vấn bằng văn bản hoặc qua điện thoại mọi vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp gặp phải liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Thuế và Kế toán…

Tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng thuê / cho thuê, hợp đồng vay / cho vay, hợp đồng lao động, hợp đồng đại lý, hợp đồng đối tác kinh doanh…

Rà soát, tư vấn, soạn thảo: Văn bản Quản trị Công ty (Quy chế hoạt động; Biên bản họp; Văn bản hành chính nội bộ Công ty); Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp (Điều lệ Công ty; Thỏa thuận, Biên bản góp vốn của các thành viên; Hợp đồng mua bán, sáp nhập, Biên bản bàn giao; Giải thể, phá sản); Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Nội dung thay đổi doanh nghiệp; Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện).

Tư vấn, soạn thảo và rà soát các văn bản quản lý nhân sự: Nội quy lao động; Hợp đồng lao động; Quyết định về lao động và nhân sự. Tư vấn, soạn thảo, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu, hàng hóa, bảo hộ quyền tác giả, chống cạnh tranh không lành mạnh (hàng giả, hàng nhái) ...

Mạng xã hội của Luật Hùng Sơn:

Thôn tin chi tiết vui lòng liên hệ theo Luật Hùng Sơn!